คุณจำเป็นต้องตรวจ DBS หรือไม่
ขั้นแรกเพื่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีพร้อมกับเอชไอวีและโรคตับอักเสบซี คือ การ เข้ารับการตรวจ เอชไอวีและโรคตับอักเสบซีเป็นภาวะสุขภาพที่รักษาได้
 
การตรวจหาเชื้อเอชไอวีจากหยดเลือดแห้ง (DBS) เป็นวิธีการใหม่ในการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคตับอักเสบซี ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ง่าย และเป็นส่วนตัว เพียงเก็บเลือดสองสามหยดจากนิ้วของคุณ แล้วส่งชุดบัตรตรวจกลับมาทางไปรษณีย์ และรับผลการตรวจของคุณทางโทรศัพท์ ข้อความ หรืออีเมล
 
คุณไม่จำเป็นต้องไปที่คลินิกหรือไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจนี้

中文(Chinese)        Bahasa Indonesian(Indonesian)        ไทย(Thai)       
Tiếng Việt(Vietnamese)        العربية(Arabic)        Português(Portuguese)        Français(French)        Español(Spanish)